A mediáció előnyei

 • Az igényekre és az érdekekre irányítja a figyelmet
  A mediáció során a közvetítő (mediátor) ezzel ösztönzi a feleket az együttműködésre.
 • Kölcsönösen megismerhetik és megérthetik egymás álláspontját
  A mediáció során a felek nyíltan megfogalmazzák érdekeiket, érveiket, lehetőségeiket.
 • Elősegíti felek között létrejövő nyertes-nyertes egyezség létrejöttét
  Ennek következtében kölcsönösen elégedettek lesznek az eredménnyel.
 • A mediáció jövőorientált
  A mediáció múltbeli ügyekkel, a bűnös keresésével, a konfliktus történetével nem foglalkozik, hanem a jövőre, a konfliktus megoldására összpontosít.
 • A mediátor viselkedési szabályokat állít fel
  amelyekhez a felek kötve vannak, így nem tehetnek sértő, bántó megjegyzéseket, amelyek csak a konfliktus mélyítését szolgálnák.
 • A mediátor a vitázókat egyenrangú félként kezeli
  A beszélgetés során megpróbálja kiegyensúlyozni a felek hatalmi, befolyásbeli különbségeit.
 • Gyors megoldást eredményez
  Egy mediációs ülés kb. 3 órát vesz igénybe, ez töredéke a bírósági tárgyalások időszükségletének.
 • A döntés joga végig a felek kezében van, a végeredmény csak rajtuk múlik
  Ők határozzák meg a megvitatandó témákat, megállapodásuk tartalmát, ezáltal megtapasztalják felelősségüket a további életük alakításáért.
 • A felek maguk hozzák meg a döntést
  Mivel az eljárás során mindenki érdeke hangot kap, (ez nem egy külső hatalom, személy által rájuk erőszakolt ítélet), a megszületett megállapodás iránt elkötelezetteké válnak. A felek magukénak érzik az eredményt, így nagy számban tartják be a mediációs eljáráson született megegyezést.
 • Mindenképpen javít a felek kapcsolatán
  Azzal, hogy a mediáció elindítja a megakadt kommunikációt, még akkor is javít a helyzeten, ha nem születik megállapodás. A tárgyaláson résztvevő felek egyúttal új konfliktuskezelési módszert is tanulnak, amit a későbbiekben, hasonló helyzetben alkalmazni is tudnak.

A mediátornak, akit a felek közös megállapodással kérnek fel, semlegesnek, pártatlannak kell lennie a közvetítői eljárás egész folyamata alatt.

A mediációs eljárás bizalmas, a felekre és a mediátorra is vonatkozik a titoktartási kötelezettség.