Fogalomtár

Mediáció
Egy konfliktuskezelő módszer, amelyet a legkülönfélébb vitás helyzetek megoldása érdekében lehet alkalmazni (pl. családi, párkapcsolati, szomszédsági, gazdasági viták).

Konfliktus
A konfliktus nem létezik, hanem keletkezik! A „Konfliktus” fogalom mindig személyes jellegű. Az egyik embernek veszekedést jelent, amit alig lehet tisztázni, a másik számára a kultúra része, és állandó fejlődési lehetőséget kínál.

Krízis
A krízis olyan feszült, fájdalmas állapot, mely fenyegetettség, kilátástalanság és elveszettség érzését okozza, magában hordozza a pozitív és a negatív irányba történő változást is, fordulópontot jelent az egyén számára, mely tovább terheli problémamegoldó kapacitását, elégtelenség érzését okozza.

Gyermekelhelyezés
A szülői felügyelettel kapcsolatos kérdések – és ezzel a gyermekelhelyezés kérdések is – elsősorban abban az esetben merülnek fel, amikor a szülők nem élnek együtt. Megegyezés hiányában ezen kérdésekben a bíróság dönt.

Mozaikcsalád
Sok kisgyermek nő fel olyan családban, amelyben a szülők már többedik házasságukban élnek, és az új kapcsolatba magukkal hozták a korábbi házasságból született gyermeküket is. Pótapák és pótanyák, mostoha- és féltestvérek…..

Per
A konfliktus oka gyakran az, hogy megakad a kommunikáció a felek között. Az üzenetek nem jutnak át a kommunikációs csatornákon. Az akadályok azonban éppen akkor keletkeznek, amikor a felek el akarják juttatni az üzenetet. Ilyenkor kezdődik a pereskedés.

Nyertes-nyertes tárgyalás
Az a lényege, hogy nem a hatalom elvén akarunk tárgyalni, hanem arra törekszünk, hogy a tárgyalás révén olyan értéket állítsunk elő, amely mindkettőnk érdekeinek megfelel, amelyből mindannyian ki tudjuk elégíteni szükségleteinket.

Bíróság feladata
Sokszor érheti Önt sérelem az életben úgy, hogy a sérelem okozója például az, ha pénzt adott kölcsön, de nem kapja időben (vagy egyáltalán) vissza, ha bérbe adta a lakását, de nem kapja meg a lakbért, ha a biztosító nem akar fizetni az Ön biztosítása alapján, ha a munkaadója alaptalanul elbocsátja munkahelyéről, vagy nem fizeti ki az Önt megillető munkabért, ha egy valótlan és rosszindulatú pletyka jelenik meg Önről egy újság hasábjain. Lehet vitája a rokonaival, hogy kit illet meg az örökség, válni akarhat a házastársától, vagy a volt házastársa nem fizeti a tartásdíjat, esetleg abban sem tudnak megállapodni, hogy kinél legyen a közös gyerek. Az ilyen jogi viták eldöntésére szintén a bíróságok hivatottak, úgynevezett polgári (családjogi), gazdasági, munkaügyi perek keretében.
Természetesen csak a legvégső esetben célszerű bírósághoz fordulnia. Mindig és mindenki számára előnyösebb, ha a vitákat békés úton tudja rendezni, akár úgy is, hogy közvetítőket, (mediátorokat) vesz igénybe, ha a közvetlen tárgyalások kudarcba fulladtak „ellenfelével”. Pénzt, időt, energiát takaríthat meg a békés megoldással.

Pártatlanság
A pártatlanság olyan emberi magatartás, amely során részrehajlás nélkül viszonyulunk a másik félhez.

Pszichológiai játszmák

Miért játszmázunk?
Több oka van, miért élünk az ilyen sablonos helyzetekkel, miért kényszerítjük bele akár legfontosabb társkapcsolatainkat is ilyen merev skatulyákba, sablonos adok-kapok helyzetekbe.

  1. A játszmáink megerősítik hiedelmeinket.
  2. Elkerülhetőek általuk azok a helyzetek, amik nem ismerősek, új élethelyzetek lehetnek. Ezektől általában tartunk, különösen, ha gyerekkorunkban sem tapasztaltuk meg őket.
  3. A játszmák néha azt az élményt adják, hogy nagy, drámai dolgok történnek velünk, szívbemarkolóan őszinte dolgok, pedig valójában ezek is csak a játszma sablonos következményei. A játszmák sikeresen utánozzák a valódi intimitást. 
  4. A játszmák rengeteg társas témát szolgálnak az életünkben, a játszmákról lehet pletykálni, másokkal meg lehet azokat vitatni: „Képzeld mi történt már megint…”
  5. A játszmák biológiai előnye, hogy stimulálják résztvevőiket. A semminél természetesen még egy játszma is jobb.

Megállapodás

A folyamat vége a megállapodás konkrét megfogalmazása, írásba foglalása, a felek általi aláírása. A megállapodást a mediátor foglalja írásba. A jó megállapodás mindig tényszerű, nem tartalmazza sem a felek, sem a mediátor minősítését, itéleteit, értékeléseit.